Podatek od prezentów ślubnych – co trzeba wiedzieć?

Niewiele par młodych, oraz ich darczyńców, zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak podatek od prezentów ślubnych! Tak, tak! Zwykle prezenty ślubne nie są opodatkowane ze względu na ich niską wartość cząstkową. Ale warto dowiedzieć się, kiedy i jaki obowiązuje podatek od prezentów ślubnych 2022/2023. Oraz jak łatwo można go uniknąć.

Para młoda wychodzi z kościoła. Para młoda przed kościołem

Zdjęcie: Paulina Gałuszka Photography

Drobne prezenty ślubne i niewielkie kwoty przekazane w kopertach, nie wymagają zgłaszania do Urzędu Skarbowego. Jeśli jednak mówimy o prezentach o wyższej wartości – obowiązek uiszczenia podatku od darowizny (czyli także od prezentów ślubnych) zależy od jej wysokości. Ale zależy też od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Warto wiedzieć, że fiskus określił przepisy dla trzech grup:

  • podatek od prezentów ślubnych od najbliższej rodziny

  • podatek od prezentów ślubnych od rodziny dalszej 

  • podatek ślubny od prezentu otrzymanego od przyjaciół i znajomych

Zgodnie z polskim prawem prezenty ślubne są tożsame z darowizną.   

Jak podziękować rodzicom na weselu?

Czy trzeba płacić podatek od prezentów ślubnych od najbliższej rodziny?

Pierwsza grupa, tzw. zerowa, czyli najbliższa rodzina (dla skarbówki to: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, pradziadkowie, prawnuki, rodzeństwo, ale i ojczym, macocha, pasierbowie) może być najbardziej hojna, bez obaw o opodatkowanie. Limit darowizn zwolnionych od podatku wynosi tu 9637,00 zł. otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat.

 

ALE UWAGA: W przypadku osób należących do tej grupy, otrzymanie darowizny w postaci prezentu ślubnego powyżej limitu także jest zwolnione od podatku pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania państwo młodzi złożą we właściwym Urzędzie Skarbowym deklarację o jego otrzymaniu. Warunkiem zwolnienia od podatku jest przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe obdarowanego, albo przekazem pocztowym na jego adres. 

para siedząca przy komputerze. Para licząca.

WAŻNE! Dla urzędu obdarowanym powinna być ta osoba, która jest bezpośrednio spokrewniona z darczyńcą. Czyli przelew powinien być zaadresowany od rodziców na dziecko, nie na oboje małżonków. Z tytułem: prezent ślubny. 

Znajdź salę na swoje wesele → SALE WESELNE

Prezenty ślubne od dalszej rodziny

Druga grupa podatkowa, również jeśli mowa o podatku od prezentów ślubnych – to dalsza rodzina. Należą do niej zstępni rodzeństwa – np. dzieci siostry, wnuki brata, rodzeństwo rodziców np. ciotki, wujowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych np. mąż wnuczki. W przypadku tych osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 7276 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, trzeba będzie zapłacić podatek od nadwyżki.

Warto pamiętać, że rodzice chrzestni – o ile nie są spokrewnieni – nie należą do tej grupy. Prezenty ślubne od nich opodatkowane są według zasad obowiązujących w trzeciej grupie, czyli znajomych.

Podatek od prezentów ślubnych od przyjaciół i znajomych

Trzecia grupa podatkowa to inne osoby, które obdarowały państwa młodych. Kto się do niej zalicza? Pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna, koledzy i przyjaciele. Tutaj limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 4902 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Po przekroczeniu limitu również przyjdzie zapłacić podatek od nadwyżki.

białe tło, leżący kalkulator i dokumenty podatkowe oraz długopis

Czy para młoda powinna zapewnić noclegi gościom weselnym?

Czy fiskus zagląda do kopert? 

Na pewno zajrzy, jeśli po ustawowym czasie niezgłoszenia darowizn (5 lat) małżonkowie wg. zgłoszeń podatkowych zarabiają niewiele, a stać ich nagle na kupno mieszkania. Ale żaden urzędnik nie będzie przeglądał prezentów państwa młodych. Może za to zainteresować się, skąd nowożeńcy mieli pieniądze na wystawne przyjęcie czy kosztowne zakupy poślubne. Jeśli okaże się, że pochodziły z niezgłoszonej darowizny, trzeba będzie zapłacić karną stawkę podatkową, czyli 20%.

Leżące dokumenty podatkowe, pieniądze, monety i makieta domu.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy rodzice jednego z małżonków lub wspólnie – choćby w formie prezentu ślubnego – finansują wesele, a w umowach na wynajem sali, usługi fotografa, występ zespołu muzycznego itd. figurują nazwiska państwa młodych. Jeśli więc wesele jest prezentem ślubnym od rodziców, należy zadbać o to, aby to oni podpisywali stosowne umowy. Dla Urzędu Skarbowego będzie jasne, że to nie para młoda finansowała ślub i wesele. 

W innym przypadku należy mieć na uwadze przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn*.

O czym jeszcze trzeba wiedzieć, kiedy pytamy o podatek od prezentów ślubnych

Jeżeli przynależność do grup spadkowych zwalnia któreś z małżonków z opłacenia podatku, to deklarację o tym należy złożyć do właściwego miejscu zamieszkania obdarowanej osoby Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli natomiast zobowiązanie podatkowe występuje - w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przelewu od darczyńcy należy złożyć deklarację SD-3, a następnie poczekać na decyzję urzędu skarbowego co do wysokości podatku. Deklarację należy złożyć osobiście, przez e-gov.pl lub przesłać listem poleconym. 

Para otwiera karton. Radość i podekscytowanie.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Jeżeli nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nie zostanie zgłoszone w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

---------------------------

*Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (dz. U. nr 216, poz.1276),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (dz. U. nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (dz. U. nr 165, poz. 1371, z późn. zm.)

Artykuły eksperckie:

  1. Dj na wesele, poznajcie powody dla których warto skorzystać z usług profesjonalnego Dj-a!
  2. Ślub za granicą – magiczna Grecja