formalności ślubne

Formalności, które trzeba załatwić przed Waszym ślubem

Zanim przyjdzie wam spotkać się na ślubnym kobiercu, konieczne będzie załatwienie wielu formalności. W zależności od tego, czy zdecydowaliście się ślub kościelny czy cywilny Wasza ścieżka będzie przebiegać nieco inaczej. W tym rozdziale poznacie wszystkie wymagania jakie musicie spełnić aby wasz związek był zawarty w zgodzie z polskim prawem.

Ślub cywilny

W przypadku gdy zdecydowaliście się na ślub cywilny, konieczna będzie wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Musicie ją odbyć nie później niż miesiąc przed ślubem (zachęcamy Was jednak by zrobić to wcześniej, szczególnie jeśli planujecie pobrać się w sezonie ślubnym). Na miejscu wypełnicie oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa oraz wybierzecie nazwisko jakie będziecie nosić Wy i Wasze dzieci. Wniesiecie też opłatę skarbową w wysokości 84 zł.

Pamiętajcie aby przed wyruszeniem do USC upewnić się, że macie przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • skrócony akt urodzenia.

Dodatkowe dokumenty będą wymagane w sytuacji, gdy:

 • ślub bierze osoba, która zawarła wcześniej związek małżeński - konieczny będzie wtedy dowód ustania wcześniejszego małżeństwa,
 • ślub bierze cudzoziemiec lub cudzoziemka - wymagany będzie paszport oraz jego tłumaczenie, akt urodzenia oraz zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego.

Ślub kościelny

Jeśli chcecie wziąć ślub kościelny w innej parafii, niż ta do której należy Panna Młoda, konieczne będzie uzyskanie tzw. licencji. Jest to zaświadczenie, które otrzymacie po dopełnieniu wszystkich formalności, będące podstawą do przeprowadzenia ślubu w innym kościele. Gdy ustalone będzie już gdzie ma odbyć się ceremonia, warto zająć się tematem kursu przedmałżeńskiego.

Kurs ten składa się z dziesięciu spotkań, organizowanych przez parafię, podczas których przyszli małżonkowie są duchowo przygotowywani do wspólnego życia jako nowo powstała rodzina.

Polecamy odbyć kurs przedmałżeński możliwie wcześnie, jako że zaświadczenie o jego ukończeniu jest ważne bezterminowo. Im bliżej będzie do Waszego ślubu, tym trudniej może być Wam wygospodarować odpowiednią ilość wolnego czasu.

Po ukończeniu nauk, będziecie musieli jeszcze odbyć krótki kurs w poradni życia rodzinnego, gdzie dowiecie się więcej o świadomym planowaniu rodziny. Podobnie jak w przypadku kursu przedmałżeńskiego, zachęcamy do zapisania się na niego nawet 3-4 miesiące wcześniej. W poradni odbywają się przynajmniej dwa spotkania, pierwsze z nich może być wspólne z innymi parami, natomiast drugie odbywa się indywidualnie.

Kolejnym krokiem jest wybór godziny ślubu. Ustalając ją, weźcie pod uwagę Wasze plany dotyczące zabawy weselnej. Pamiętajcie, żeby zostawić gościom wystarczająco dużo czasu by mogli spokojnie dotrzeć na miejsce. Z drugiej strony, jeśli wesele ma zacząć się w późniejszych godzinach, ustalenie wczesnej godziny ślubu sprawi, że goście będą musieli na własną rękę zorganizować sobie czas.

Do wybranej przez Was parafii, musicie dostarczyć następujące dokumenty:

 • metrykę chrztu (wystawioną maksymalnie trzy miesiące wcześniej) wraz z potwierdzeniem stanu wolnego oraz informacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 • świadectwo bierzmowania - jeśli na Waszej metryce chrztu nie ma adnotacji poświadczającej jego przyjęcie,
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (często akceptowane są też zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie w kursie),
 • dowody osobiste.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów nastąpi spisanie protokołu przedślubnego, który potwierdzi, że małżeństwo zawierane jest na podstawie samodzielnej decyzji obojga narzeczonych. Następnie następuje ogłoszenie zapowiedzi. Standardowo są one ogłaszane przez dwie kolejne niedziele po spisaniu protokołu, po czym Para Młoda otrzymuje dokument potwierdzający ich dokonanie. Pamiętajcie by mieć go przy sobie przy kolejnej wizycie w parafii, w której bierzecie ślub. Konieczne będzie też odbycie spowiedzi, która powinna zostać poświadczona przez spowiednika.

To już prawie wszystko! Na kilka dni przed ustaloną datą ceremonii, w parafii nastąpi spisanie aktu ślubu. To właśnie wtedy omówiony zostanie przebieg uroczystości, oraz będzie można zadać ostatnie pytania. Wykorzystajcie tą okazję, by omówić kwestie wystroju kościoła, oprawy muzycznej oraz zgód na zdjęcia i filmowanie. W przeddzień ślubu będziecie jeszcze musieli ponownie się wyspowiadać.

Aby uniknąć nerwów w dniu ślubu, przyjedźcie do kościoła trochę wcześniej (15-30 minut). Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem ceremonii będzie złożenie w zakrystii obrączek i aktu ślubu cywilnego.

Ślub konkordatowy

Aby Wasze małżeństwo było zawarte w zgodzie z polskim prawem, ślub kościelny nie wystarczy, ponieważ sam w sobie nie rodzi skutków prawnych. Rozwiązaniem jest zawarcie w innym terminie ślubu cywilnego lub zdecydowane popularniejszy ślub konkordatowy. Jest on zawierany w kościele ale posiada taką samą moc prawną jak ślub cywilny.

Konieczne do spełnienia formalności nie odbiegają znacząco od tych omówionych powyżej i dotyczących ślubu kościelnego. Przed złożeniem przysięgi małżeńskiej narzeczeni i świadkowie podpisują zgodę na skutki prawne małżeństwa konkordatowego. Obowiązek przekazanie dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego leży po stronie kościoła. Na ich podstawie sporządzony zostanie akt ślubu, który będzie można odebrać w ciągu ok. dwóch tygodni.

Ślub z osobą innego wyznania lub niewierzącą

Kościół dopuszcza możliwość zawarcia ślubu konkordatowego z osobą wyznającą inną religię lub z osobą niewierzącą. Podczas liturgii, osoba taka nie wypowiada słów i nie wykonuje czynności, które nie są w zgodzie z jej wyznaniem lub światopoglądem.

W szczególnych przypadkach możliwe jest także zawarcie tzw. ślubu szybkiego. W tej sytuacji narzeczeni nie muszą dostarczać wszystkich wymaganych dokumentów - wystarcza ich oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Warunkiem koniecznym jest w takiej sytuacji niebezpieczeństwo grożące jednemu z narzeczonych - ta procedura jest więc wykorzystywana bardzo rzadko.

Najważniejsze informacje:

 1. Pamiętaj, aby mieć przy sobie wszystkie wymagane dokumenty.
 2. Odpowiednio wcześniej zadbaj, by odbyć kurs przedmałżeński i wizytę w poradni rodzinnej.
 3. Ślub konkordatowy pozwala uniknąć konieczności zawierania dodatkowo ślubu cywilnego.
 4. Kościół dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa z osobą innej wiary lub niewierzącą.

Koszty:

Ślub cywilny:

Opłata skarbowa: 84 zł

Wydanie odpisu aktu urodzenia (gdy miejsce ślubu jest inne niż miejsce urodzenia): 22 zł.

Ślub kościelny (kwoty mogą się różnić w poszczególnych parafiach):

Opłata za zapowiedzi: ok. 200 zł

Opłata za wydanie licencji: ok. 150 zł

Opłata za wydanie aktu urodzenia, chrztu, bierzmowania: ok 50 zł

Opłata dla kościelnego: ok. 100 zł

Opłata dla organisty: ok. 100 zł

Dekoracja kościoła kwiatami: ok. 300 zł