Targi Młodej Pary w Ostródzie 24 października 2021 Pobierz bezpłatny bilet
Błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców

Błogosławieństwo młodej pary. Sprawdź różnice w przypadku ślubu kościelnego i cywilnego!

Źródło: Marcin Pirga Fotografia

Jak odbywa się błogosławieństwo młodej pary przed ślubem? Kiedy powinno się go udzielać? Kto może błogosławić i czy w ogóle jest to konieczne? I wreszcie – czy błogosławi się tylko przed ślubem kościelnym, czy także przed cywilnym? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym artykule.

Czym jest błogosławieństwo i dlaczego się go udziela

Słowo „błogosławieństwo”, jak znajdujemy w słowniku języka polskiego oznacza:

  •  w chrześcijaństwie: obrzęd powierzenia kogoś, czegoś boskiej opiece,
  • sprzyjanie, przychylność, pomyślność. Nie jest to więc obyczaj zarezerwowany wyłącznie dla wiernych. 

W tradycji katolickiej błogosławieństwo Boga to wsparcie, jakiego – cytując słowa wiernych: „Stwórca udziela swemu stworzeniu”. Błogosławieństwo w tym ujęciu pochodzi od Boga – nawet jeśli tymi, którzy je wypowiadają, są ludzie. Dar Bożego błogosławieństwa równa się życzeniu młodym pomyślności i rozwoju, życia w pokoju i pełni. Zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym – wierni uznają, że bez Boskiego wsparcia błogosławieństwo nie ma żadnej mocy. Stąd w wypowiadanych nad głowami młodej pary słowach pojawia się modlitwa. W świetle tradycji, przez otrzymanie błogosławieństwa rodziców, nowożeńcy rozpoczynają – za ich przyjaznym przyzwoleniem wypowiedzianym w obliczu Boga – swoją wspólną nową drogę.

Błogosławieństwo młodej pary przez rodziców w domu

W przypadku osób niewierzących czy biorących ślub cywilny z innych przyczyn – to do nich i ich bliskich należy decyzja, jak wyglądać będzie błogosławieństwo i czy w ogóle się odbędzie. Przy czym takie spotkanie niezwiązane z religijnymi praktykami może być równie wzruszające i nie warto z niego rezygnować, jeżeli macie dobre i ciepłe relacje z osobami, które chcą Wam, jeszcze przed ślubem, przekazać życzenia – w kameralnej atmosferze. 

SPRAWDŹ Propozycje prezentów dla rodziców:

Kto udziela błogosławieństwa młodej parze?

Błogosławieństwa młodej parze udzielają – według tradycji katolickiej rodzice. W praktyce robią to najczęściej osoby, które wychowały pannę młodą i pana młodego – dlatego mogą to być także dziadkowie, starsze rodzeństwo, rodzic i macocha lub ojczym, opiekunowie prawni. Podstawowym czynnikiem wpływającym na to, kto udziela religijnego błogosławieństwa jest jednak to, kto z bliskich parze osób jest wierzący. Stąd – w sytuacji, w której dla którejś z osób pragnących udzielić parze błogosławieństwa (rodzie, dziadkowie, rodzeństwo) wyznanie i praktyka religijna nie są jest istotne, mogą zdecydować się na formułę świecką – piszemy o tym w dalszej części artykułu. 

Znajdź wymarzone miejsce na ślub → SALE WESELNE

błogosławieństwo młodej pary w ogrodzie ślub cywilny

Zdjęcie: Marcin Pirga Fotografia

Jak przebiega błogosławieństwo – w przypadku ślubu kościelnego i cywilnego 

Według tradycji, z zapisów w księgach starostów i opowieści starszych pokoleń możemy dowiedzieć się, że dawniej istotny był nawet... kolor obrusa, na którym stała woda święcona z kropidłem i kwiatami, a także pasyjką, czyli figurą ukrzyżowanego Chrystusa. W większości regionów mowa o białym obrusie, ale nie brakuje też wzmianek o czarnym płótnie. W gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia – w doktrynie Kościoła katolickiego nie istnieją żadne wytyczne, wszelkie obyczaje wynikają ściśle z tradycji i obyczajowości. 

błogosławieństwo młodej pary w domu udzielane przez babcię

Zdjęcie:  Cezary Witek Fotografia

Obyczaje związane z udzielaniem religijnego błogosławieństwa różnią się w zależności od regionów. Łączy je wspólna cecha – zazwyczaj udzielają go rodzice panny młodej i pana młodego, w czasie spotkania w domu jednego z nich. Młodzi klękają przed rodzicami, a ci, kładąc dłonie na ich głowach – wypowiadają słowa modlitwy lub okolicznościowej formuły. Przykłady podajemy poniżej. Katolickie błogosławieństwo raczej ma miejsce w dniu ślubu tuż przed wyjściem pary do kościoła. W przypadku, gdy pannę młodą prowadzi do ołtarza ojciec i ważny jest dla niej tzw. first look dopiero właśnie w kościele, błogosławieństwo odbywa się wcześnie rano, przed przygotowaniami do ceremonii lub przeddzień. Państwo młodzi, w obu przypadkach, zakładają odświętne stroje. Spotkaniu najczęściej towarzyszą uściski, łzy wzruszenia i szczęścia. Często na spotkanie to zapraszany jest fotograf, który uwiecznia te wyjątkowe chwile. Spotykana jest też opcja błogosławieństwa udzielanego przez rodziców państwa młodych tuż po powitaniu pary przez kapłana. To kwestia indywidualnych ustaleń w kościele, gdzie odbywa się ceremonia. 

wzruszona Panna Młoda podczas błogosławieństwa w domu przed ślubem kościelnym

Zdjęcie: Kwiecień Plecień Film i Fotografia

„Cywilne” błogosławieństwo w Polsce nie jest warunkowane żadnymi zasadami, nakazami ani tradycjami – liczy się jedynie Wasza i Waszych bliskich wola. I to jest podstawowa różnica. Drugą jest kwestia rytualnego charakteru spotkania religijnego, podkreślona słowami i powagą. W przypadku błogosławieństwa przed ślubem cywilnym formuła spotkania może być lżejsza i niepozbawiona pełnych humoru wypowiedzi. Wszystko zależy od błogosławiących i błogosławionych. 

Chcesz zachować ten piękny moment w pamięci na dłużej? Znajdź najlepszego → fotografa i kamerzystę ← na swój ślub!

Zdjęcie: Magdalena Grdeń Fotografia

Życzenia ślubne podczas błogosławieństwa – gotowe teksty błogosławieństw i wierszyki 

Błogosławieństwo w rodzinach katolickich ma często rytualny charakter – szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie lokalne tradycje są starannie pielęgnowane. Stąd obecność modlitw, wierszyków – stałych formuł wypowiadanych nad głowami młodej pary. Poniżej zamieszczamy te najczęściej spotykane, w różnych regionach Polski. 

  • „Boże dobry nasz Ojcze, pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś w miłości, niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze”.

Proste w formie, pełne ciepła błogosławieństwo – szczególnie zasadne, kiedy pobiera się para bardzo młodych ludzi:

  • „Jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości, jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy Waszą wolę i pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa”.
  • „Boże dobry nasz Ojcze pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś w miłości, niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze”.

Lżejsze w formule, nadal utrzymane w religijnym tonie:

  • „Na nową drogę życia błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju”. 
  • „Niech Bóg wam błogosławi, Matka Boża otacza opieką, byście mieli szczęśliwą rodzinę i długie życie”.
  • „Jako Wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości, jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy Waszą wolę i pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa”.
  • „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie” – Jan Paweł II.

Jak pewnie zauważyliście, w przytoczonych słowach błogosławieństw dość często pojawia się motyw życzenia potomstwa jako jednego z podstawowych celów małżeństwa. Nic w tym dziwnego – wszak jest to zgodne z doktryną Kościoła katolickiego. Warto jednak mieć na uwadze, że słowa... mają moc, trudno je cofnąć i nie zawsze trafnie je dobieramy... Mogą w niektórych sytuacjach zranić, wprawić w zakłopotanie. Jeśli więc czytają ten artykuł rodzice lub inne bliskie osoby parze, która będzie od nich błogosławieństwo odbierać, warto wziąć pod uwagę prawo do prywatności nowożeńców i nie poruszać tematu, który może być dla nich trudny, ale i uszanować prawo do realizowania „wolnej woli”, dostępne przecież dla katolików. Życzenie lub nieomal „proroctwo” tego, aby mieli potomstwo lepiej, aby nie było motywem błogosławieństwa. Termin rodzina ładnie ujmuje temat, a jednocześnie „nie narzuca” rodzicielstwa jako powinności.

Katolickie błogosławieństwo pary młodej w domu udzielane przez rodziców i dziadków

Zdjęcie: KADROWANE fotografia ślubna

W przypadku błogosławieństwa świeckiego, niezależnie, czy udzielanego parze, która bierze ślub kościelny czy cywilny (wybór należy do błogosławiących – każdego z osobna), wystarczy własnymi słowami przekazać życzenia dobrego życia we dwoje. To właśnie indywidualne podejście, towarzyszące wypowiadaniu słów emocje są tym, co w takim błogosławieństwie jest najbardziej wzruszające i pozostaje w pamięci na wiele lat.

SPRAWDŹ Propozycje prezentów dla rodziców:

Błogosławieństwo pary młodej a rodzice po rozwodzie

To, czy błogosławieństwa udzieli obydwoje rodziców w jednym miejscu i czasie zależy oczywiście od ich wzajemnych stosunków. Biorąc jednak pod uwagę, że mówimy o obyczaju religijnym, nie powinno stanowić problemu spotkanie byłych małżonków/pary na ceremonii, która ma na celu przekazanie dobrych życzeń ich dziecku i podkreślenia deklaracji emocjonalnego oraz modlitewnego wsparcia na nowej drodze życia. W życiu jednak, jak dobrze wiemy, bywa różnie. Jeśli więc uważacie, że spotkanie w tak szczególnym momencie mogłoby przysporzyć któremuś z Waszych rodziców więcej stresów i przykrości niż być okazją do przeżycia pozytywnych emocji, to lepiej omówić wcześniej alternatywne opcje takiego spotkania.

Błogosławieństwo Panny Młodej udzielane  przez mamę przed ślubem

I tu najbardziej przyda się pełne empatii podejście – z obydwóch stron: pary młodej i ich rodziców. W niekomfortowej dla któregoś rodzica sytuacji, lepiej podzielić błogosławieństwo na „dwa domy”, aby na przykład mamie, której związek z tatą był pełen przykrych doświadczeń, nie sprawić dodatkowego dyskomfortu. Lepiej wtedy poprosić mamę czy tatę (w zależności od sytuacji) o dobre słowo w inny dzień przed ślubem, albo spotkać się z nią/nim na chwilę skupienia – chociażby w kościelnej kaplicy. 

Tata błogosławi córkę przed ślubem w kościele

Błogosławieństwo pary młodej, gdy oboje rodziców nie żyje

Dość powszechnie stosowaną przez polskie pary praktyką w takim przypadku jest złożenie kwiatów na grobie rodziców – rano, jeszcze przed przygotowaniami do ślubu albo tuż po nim, przed udaniem się na salę weselną. Czasem pary wybierają się po „błogosławieństwo” nad grób rodzica innego dnia. To naprawdę kwestia indywidualna i nie obowiązują tu żadne zasady ani wytyczne. Takie wydarzenie jest często związane z silnymi emocjami, ogromnym wzruszeniem, dlatego każde z państwa młodych powinno kierować się własnymi odczuciami, a także nie przymuszać ukochanej osoby do takiej symbolicznej wizyty na cmentarzu akurat w dniu ślubu, jeśli ta sobie tego nie życzy. W dobrych związkach wszystko można omówić – w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze.  Zdarza się, że któreś z państwa młodych chce uhonorować w tym wielkim dniu kogoś innego, kogo nie ma już wśród nas – ukochanych dziadków, rodzeństwo. Tu także najlepiej kierować się własnymi odczuciami i ustaleniami dokonanymi tylko we dwoje. 

Uhonorowanie zmarłego rodzica przez parę młodą na weselu

***

Jeżeli wizja spotkania na błogosławieństwo budzi w którymś z Was silną niechęć, zastanówcie się, czym jest ona spowodowana i czy warto się do niej zmuszać. Zrozumiałe będzie, jeśli któreś z państwa młodych nie odnajduje się w przyjmowaniu błogosławieństwa – religijnego czy świeckiego – od rodzica, który nie był obecny w jej/jego życiu lub był, ale wspomnienia są bolesne. 

błogosławieństwo pary młodej biblia

Zdjęcie: J.I.Sak Fotografia Ślubna

Z kolei, jeśli ukochana babcia upiera się przy udzieleniu Wam religijnego błogosławieństwa, może – mimo, że jesteście zdeklarowanymi ateistami czy agnostykami – warto pozwolić jej na pielęgnowanie tej tradycji? Szacunek wobec starszej osoby w rodzinie, która jest dla nas ważna, może nie tyle tego wymaga, ale na pewno nikomu takie błogosławieństwo „nie zaszkodzi”, a Wy i tak będziecie wiedzieli, jakie życzenia i emocje wobec Was kryją się za formułkami, które w kontekście wiary nie mają dla Was znaczenia. Ślub to ogromne przeżycie dla bliskich Wam osób – jeśli nie naruszają Waszej strefy komfortu, warto im przeżyć ten dzień, tak jak tego chcą i potrzebują. Tak, między innymi, powstaje rodzina, której członkowie wzajemnie się szanują i wspierają. Czy nie o podkreślenie tego – między innymi – w zwyczaju błogosławieństwa chodzi?

Podziękowania dla rodziców i innych bliskich osób - trudne przypadki, gotowe teksty, najlepsze piosenki!

Ślub cywilny - ile kosztuje i jakie formalności musisz załatwić