Targi Młodej Pary w Krakowie 6 listopada 2022 Zobacz
Targi Młodej Pary w Gdańsku 23 października 2022 Zobacz
Targi Młodej Pary w Rzeszowie 9 października 2022 Zobacz
Targi Młodej Pary w Lublinie 2 października 2022 Zobacz
Targi Młodej Pary w Białymstoku 27 listopada 2022 Zobacz
Targi Młodej Pary w Wałbrzychu 13 listopada 2022 Zobacz
Zaproszenia ślubne odmiana nazwisk

Odmiana nazwisk na zaproszeniu ślubnym – sprawdź, jak zrobić to prawidłowo zanim zaczniesz wypisywanie!

Źródło: BLOOMING ELEGANT

Wypisanie zaproszeń ślubnych wydaje się banalne. Problem pojawia się w momencie, w którym należy odmienić nazwisko gościa. Jeszcze trudniej jest, gdy przychodzi zaprosić parę. Odmienione nazwisko w liczbie mnogiej? Bez stresu! Zapoznajcie się z naszym praktycznym poradnikiem, a nie będziecie mieli już żadnych wątpliwości w tym temacie. 

Znacie tę anegdotę? Do Michała Rusinka, poety, tropiciela dziecięcych perełek lingwistycznych, wykładowcy akademickiego, wreszcie byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej, zadzwoniła pani z banku. „Czy mogę rozmawiać z panem Michał Rusinek?”. „Tak, przy telefonie, ale ja się deklinuję”. Na co pani: „A to przepraszam, zadzwonię później”. 

W artykule znajdziecie: 

 1. Informację czy na pewno wszystkie nazwiska się odmieniają!
 2. Zasady ślubnego savoir-vivre'u!
 3. Zasady prawidłowej odmiany nazwisk żeńskich na zaproszeniach ślubnych!
 4. Zasady prawidłowej odmiany nazwisk męskich na zaproszeniach ślubnych!
 5. Zasady prawidłowej odmiany nazwisk małżonków, czyli odmiana nazwisk w liczbie mnogiej!
 6. Zasady odmiany zagranicznych nazwisk na zaproszeniach ślubnych!
 7. Jak wypisać zaproszenie ślubne dla rodziców z dziećmi!
 8. Poznacie najczęstsze błędy popełniane przy wypisywaniu zaproszeń ślubnych!

eleganckie zaproszenia ślubne odmiana nazwisk na zaproszeniach

BELLA ARTE

eleganckie nowoczesne zaproszenia ślubne odmiana nazwisk na zaproszeniach

Zdjęcie: Blooming Elegant

szukasz wyjątkowej papEterii na swój ślub? Zajrzyj tutaj

→ZAPROSZENIA ŚLUBNE ←

minimalistyczne eleganckie zaproszenia ślubne prawidłowa odmiana nazwisk na zaproszeniach

Zdjęcie: Creative wedding

Białe zaproszenia ślubne ze złotym napisem odmiana nazwisk na zaproszeniach

Zdjęcie: Creative wedding

Czy na pewno wszystkie nazwiska się odmieniają? – czyli rzecz o deklinacji

Na początek najważniejsze – zarówno polskie, jak i zagraniczne nazwiska się odmienia, jeżeli tylko możemy znaleźć dla nich jakiś wzorzec odmiany. Mimo że wiele osób powiela powszechną opinię, że jest inaczej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ktoś prosi, aby jego nazwisko pozostało w formie mianownikowej – zazwyczaj ma to miejsce, gdy ktoś ma wyjątkowo niewdzięcznie brzmiące nazwisko. Ze względów grzecznościowych i aby nie prowokować niepotrzebnych sporów, warto to uszanować, choć gramatyka nakazuje inaczej.

ZOBACZ INNE DEKORACJE WESELNE: 

zaproszenia ślubne w stylu boho w kwiatki odmiana nazwisk na zaproszeniach

Zdjęcie:  Wedding Graf

Jak odmieniać nazwiska na zaproszeniach ślubnych! Poznajcie zasady ślubnego savoir-vivre'u

Żeby wiedzieć, jak odmienić dane nazwisko, należy wziąć pod uwagę: płeć zapraszanej osoby, jej narodowość oraz zakończenie fonetyczne nazwiska (czyli: sprawdzamy, jak je czytamy, a nie zapisujemy – ta zasada dotyczy głównie nazwisk obcych). W przypadku polskich nazwisk podwójnych zazwyczaj odmianie podlegają oba ich człony. Jeśli nie znacie imienia i nazwiska osoby towarzyszącej zapraszanego gościa, koniecznie należy o nie dopytać. Pamiętajcie też, że kobietę zawsze wymieniamy jako pierwszą, a dziewczynki zaraz po ojcu/partnerze matki.

eleganckie zamszowe zaproszenia ślubne

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA SYLOVE

SPRAWDŹ INNE DEKORACJE WESELNE: 

Jak odmieniać nazwiska żeńskie?

Polskie nazwiska kobiece odmieniają się wyłącznie wtedy, gdy są zakończone na –a, np.

Anna Kowalska à zapraszam Annę Kowalską,

Kasia Fonda à Kasię Fondę,

Paulina Kwiatowa à Paulinę Kwiatową.

Jak odmieniać nazwiska żeńskie na zaproszeniach ślubnych

HELLO! PRINTS

W każdej innej sytuacji nazwisko pozostaje nieodmienne, np.

Anna Radziłowicz à zapraszam Annę Radziłowicz.

Te same zasady odniesiemy do nazwisk podwójnych, a zatem:

Julia Nowak-Pruska à zapraszam Julię Nowak-Pruską.

Zaproszenia ślubne z kwiatkami odmiana nazwisk żeńskich na zaproszeniach

STUDIO G

Jak odmieniać nazwiska męskie?

W tym segmencie najbardziej problematyczne są nazwiska, która brzmią jak rzeczownik pospolity, np. Gołąb lub mają w końcówce tzw. e ruchome, np. Szuster, Balawender.

W pierwszym przypadku często odnosimy się do dobrze znanych rzeczowników (tu: gołąb) i analogicznie odmieniamy: Gołąb à Gołębia.

To poprawna forma, choć istnieje również drugi wariant i zauważa się, że to on zaczyna przeważać: Gołąb à zapraszam Gołąba

Eleganckie, przeźroczyste zaproszenia ślubne, odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

CARTOLINA

Odmiana nazwisk męskich na zaproszeniach ślubnych

ZAPROSZENIA ŚLUBNE ROYAL MF

 • W kwestii nazwisk z e ruchomym – zazwyczaj się je pomija, choć możliwa jest też wersja oboczna, wszystko zależy od stopnia zadomowienia w polszczyźnie:

Jan Szuster à zapraszam Jana Szustra lub Szustera, choć już, ze względu na tradycję: Zygmunt Wedel à zapraszam Zygmunta Wedla (mimo że możliwa jest forma Wedela).

 • Często kłopotliwe są również nazwiska zakończona na –o, które należy odmieniać według wzorca dla rzeczowników pospolitych:

Krzysztof Lato à zapraszam Krzysztofa Latę,

Miłosz  Borejko à zapraszam Miłosza Borejkę.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy –o jest poprzedzone spółgłoską miękką, np.:

Patryk Puzio à zapraszam Patryka Puzia,

Marek Kocio à zapraszam Marka Kocia.

 • Proste w odmianie są za to nazwiska zakończone na –e, –i oraz –y, które deklinujemy jak przymiotniki:

Jan Kowalski à zapraszam Jana Kowalskiego,

Maciej Głodny à zapraszam Macieja Głodnego,

Zbigniew Lange à zapraszam Zbigniewa Langego.

znajdź najciekawsze firmy z atrakcjami dla Twoich gości! KLIK → ATRAKCJE WESELNE

eleganckie zaproszenia ślubne odmiana nazwisk

CARINO WEDDINGS

eleganckie minimalistyczne zaproszenia ślubne odmiana nazwisk

CARINO WEDDINGS

 

Jak odmieniać nazwiska małżonków, czyli prawidłowa odmiana nazwisk w liczbie mnogiej

Odmiana nazwiska w liczbie mnogiej bywa kłopotliwa, zwłaszcza jeśli samo w sobie nie należy ono do najprostszych. Najprostszą metodą jest znalezienie odpowiednio rzeczownika lub przymiotnika o takim samym zakończeniu i odmiana nazwiska dokładnie w taki sam sposób.

 • Oto kilka przykładów:

Kowalski à Państwo Kowalscy à zapraszam Państwa Kowalskich,

Samin à Państwo Saminowie à zapraszam Państwa Saminów,

Jówko à Państwo Jówkowie à zapraszam Państwa Jówków,

Deska à Państwo Deskowie à zapraszam Państwa Desków,

Gołąb à Państwo Gołąbowie à zapraszam Państwa Gołąbów lub Gołębiów.

 odmiana nazwisk małżonków na zaproszeniach ślubnych

ZAPROSZENIA DOTGRAF

 • Jeśli kobieta nosi dwuczłonowe nazwisko, istnieją dwa rozwiązania.  Albo zapraszamy:

Dominikę Nowak-Kaniewską i Zbigniewa Kaniewskiego,

albo: Dominikę i Zbigniewa Kaniewskich.

Obie formy są poprawne – zarówno językowo, jak i w kontekście savoir-vivre’u.

Jeśli nie znacie imienia i nazwiska osoby towarzyszącej zapraszanego gościa, koniecznie należy o nie dopytać. O ile jeszcze na zaproszeniu nie będzie tak bardzo razić określenie „osoba towarzysząca” (choć i tego warto unikać, bo jest to zwyczajnie nietaktowne), to już na winietce jest nie do przyjęcia. Nazwisko nazywane jest przecież także godnością – zasługuje na traktowanie go z należytym szacunkiem. ?

zaproszenia ślubne odmiana nazwisk małżonków

ŚLUB I PAPIER 

ZOBACZ INNE DEKORACJE WESELNE: 

Jak prawidłowo odmienić zagraniczne nazwiska na zaproszeniach ślubnych

Pisownia, w tym odmiana nazwisk obcych to temat bardzo obszerny. Najlepszym źródłem wiedzy są słowniki ortograficzne – my skupimy się w tym artykule na kilku podstawowych zasadach. O tym, czy, odmieniając nazwiska zagraniczne, stawiamy apostrof, decyduje kilka czynników: geneza, pochodzenie, tradycja i wymowa oraz pisownia nazwiska. Najbardziej użyteczna zasada dotyczącą stosowania apostrofu, to – poza wyjątkami (jak to w języku polskim ?): przy nazwiskach obcych w przypadkach zależnych apostrofu używamy wówczas, gdy końcowe litery danego nazwiska (w mianowniku), które są niezbędne w pisowni, w naszym języku są nieme (nie wymawiamy ich). Bardziej obrazowo – apostrof sugeruje pominięcie w wymowie części liter. Dodajmy jeszcze, że apostrofu używamy głównie w nazwiskach pochodzenia anglosaskiego i francuskiego, np.:

Francuskie: Voltaire (czyt. Wolter), D: Voltaire’a (czyt. Woltera), C: Voltaire’owi (czyt. Wolterowi);

Angielskie: Locke (czyt. Lok), D: Locke’a (czyt. Loka), C: Locke’owi (czyt. Lokowi).

Apostrofu nie używa się, jeśli nazwisko angielskie kończy się spółgłoską, np. Brown >> Browna, Peters >> Petersa/Petersowi.

Ciekawostka! Ze względu na istniejącą tradycję, w zapisie nazwisk węgierskich nie stawia się apostrofu, np. Nagy (czyta się Nodź) -> Nagya (Nodzia).

zaproszenia ślubne w kwiatki ze sznurkiem odmiana nazwisk

PEPERUNA PRACOWANIA PAPIERU

 

 • Francuskie nazwiska nieodmienne. To te zakończone na -o, -oi, -au, -ou (także, gdy po tych samogłoskach występują niewymawiane -s, -x), np. Hugo, Pompidou, Giraudoux.
 • Niemieckie nazwiska zakończone na -el zawierają ‘e’ ruchome, dlatego odmieniamy: Diesel >> Diesla, a nie Diesela.
 • Włoskie nazwiska zakończone na -i odmieniamy jak przymiotniki (bez apostrofu), np. Mastriani >> Mastrianiego. W nazwiskach zakończonych na -li opuszczamy niewymawianą literę -i przed końcówkami -ego, -emu, np. Andrea Bocelli >> koncert Andrei Bocellego. 

Istnieją nazwiska, które ze względu na częstotliwość używania w naszym języku mają swoje formy spolszczone, np. Szopen, Waszyngton czy Molier.  Odmieniają się one w sposób zgodny z zasadami pisowni języka polskiego. 

Odmiana nazwisk zagranicznych na zaproszeniu ślubnym

CARTOLINA

Jak wypisać zaproszenie ślubne dla rodziców z dziećmi?

Analogicznie do zasady odmiany w liczbie mnogiej. Po imionach rodziców, dodajemy imiona ich dzieci. 

Państwo Anna, Piotr, Dominika i Wojtek Nowakowie (gdzie Anna i Piotr to rodzice)

Zapraszamy Państwa Annę, Piotra, Dominikę i Wojtka Nowaków

 • Co jednak, jeśli zapraszamy rodzinę patchworkową, ale i taką, w której dzieci noszą różne nazwiska od godności mamy lub taty?

W przypadku rodzin łączonych, wychowujących razem dziecko jednego z małżonków z poprzedniego związku najlepiej użyć którejś z poniższych form:

Państwo Anna i Adam Nowakowie z córeczką Kasią

Państwo Anna i Adam Nowakowie z Kasią

 • Jeśli wiemy więcej o relacjach w danej rodzinie, można pokusić się o miły zapis ukierunkowany na podkreślenie roli przybycia dziecka na wesele, np.

Państwo Anna i Adam Nowakowie z małą księżniczką Kasią / z dzielnym rycerzem Wojtusiem

 • Jeśli para wychowuje razem więcej niż jedną pociechę, a jednocześnie nie jest małżeństwem, czy też, gdy kobieta i mężczyzna noszą różne nazwiska, dobrze sprawdzi się forma: 

Zapraszamy Annę Kwiatkowską i Adama Kowalskiego z dziećmi.

Nowoczesne zaproszenie w kwiaty odmiana nazwisk zagranicznych

METIER PRACOWNIA  ZAPROSZEŃ

Jak uniknąć błędów w wypisywaniu zaproszeń ślubnych – co poza nieprawidłową odmianą nazwisk?

Wśród najczęściej spotykanych błędów przy wypisywaniu zaproszeń ślubnych, można wymienić na pewno: użycie nieczytelnej czcionki lub niewyraźne pismo odręczne. Kolejny problem to błędny zapis daty i użycie skrótów.

 • Najpierw przyjrzyjmy się datom.

Poprawna kolejność w ich zapisie w języku polskim, to: dzień, miesiąc i rok!

Inne formaty są w Polsce niedopuszczalne. Błędem jest oddzielanie cyfr ukośnikami lub łącznikami. Używamy do tego wyłącznie kropek.

Jeśli ceremonia ma odbyć się między pierwszym a dziewiątym dniem miesiąca, to w zapisie daty pomijamy zero, np. Zapraszamy na nasz ślub, który odbędzie się 8.12.2022 r. 

Reguła ta nie odnosi się w języku polskim do zapisu miesięcy – tu użycie zera jest konieczne, np. 12.06.2022 r. Jeśli miesiąc chcemy zapisać słownie, należy koniecznie pamiętać o odmianie jego nazwy, np. 12 czerwca 2022 r. Przy czym wyraz „rok” lub jego skrót „r.), używamy zawsze z odstępem. 

Jeżeli wolicie zastosować cyfry rzymskie, pamiętajcie, że w zapisie nie używa się kropek pomiędzy dniem, miesiącem i rokiem. Prawidłowy format to, np. 16 VI 2022 r. 

rustykalne zaproszenie w kwiaty odmiana nazwisk zagranicznych

PEPERUNA PRACOWANIA PAPIERU

 • A co ze skrótami?

Jeżeli uważacie, że na zaproszeniu powinny znaleźć się tytuły naukowe gości, na przykład wykładowców akademickich, to jak najbardziej jest to właściwe rozwiązanie, o ile... nie popełnicie błędu w zapisie skrótów.

Dla przykładu:

Szanowny Pan dr Jan Kowalik (na kopercie), ale już w samym zaproszeniu: 

Zapraszamy Pana dr. Jana Kowalika 

 1. Skrót od wyrazu doktor w odmianie ma na końcu pełnoprawną ? kropkę i jest to jedyny prawidłowy zapis tego tytułu w tym przypadku. 
 2. W kwestii skrótów warto też pamiętać o prawidłowym użyciu nazw kościołów, np.

W parafii pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła możemy zapisać: 

w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła.

Ale, pisząc o kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, w wersji skróconej zastosujemy podwójny skrót „św”: 

(...) parafii pw. św. św. Cyryla i Metodego. 

Analogicznie będzie w przypadku kościołów przyklasztornych, np.

Parafia pw. św. Dominika przy klasztorze oo. Dominikanów w Warszawie. 

minimalistyczne zaproszenia ślubne najczęściej popełniane błędy na zaproszeniach

MRS DESIGN

prawidłowy zapis daty i miejsca za zaproszeniu ślubnym

DRUKARNIA "DEJA VU"

 • Ach te kropki! Potrafią przysparzać tylu problemów... Skupmy się na najważniejszych zasadach ich użycia, przydatnych przy wypisywaniu zaproszeń ślubnych. 
 1. Godzina 14:00 >> godz. 14:00 lub g. 14:00
 2. Ulica Chełmska 4 >> ul. Chełmska 4
 3. Aleja Jana Pawła II >> al. J. P. II
 4. Aleje Ujazdowskie >> Al. Ujazdowskie
 5. Numer telefonu >> nr tel. lub samo: tel. 

Prawidłowo wypisane zaproszenia ślubne świadczą nie tylko o staranności, ale przede wszystkim o szacunku wobec gości i języka, w którym są one redagowane. Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej porady pozwolą Wam bez stresu i z wielką przyjemnością przystąpić do przygotowania zaproszeń ślubnych! 

nowoczesne zaproszenia ślubne zapis daty i miejsca oraz użycie skrótów na zaproszeniu ślubnym

MRS DESIGN

 1. Małe wesela trendem ślubnym w 2022 roku. Sprawdź, jak zorganizować kameralne przyjęcie ślubne!
 2. Sukienka na ślub cywilny. Sprawdź, jaką wybrać i czym się kierować przy wyborze tej jedynej!
 3. Jak dobrać biżuterię ślubną do sukni. Poznaj 12 cennych wskazówek!

ZOBACZ INNE DEKORACJE WESELNE: