Zaktualizowaliśmy regulamin i politykę pry­watności. Jeśli posiadasz konto i chcesz w pełni z niego korzystać zaloguj się
Para Młoda licząca ślubne pieniądze.

Cała prawda o podatku od prezentów ślubnych

Prezenty dla młodej pary, ze względu na ich niską wartość cząstkową, nie są zazwyczaj przed obdarowanych traktowane jako przedmiot wymagający regulowania podatku od darowizny. Nie traćcie jednak czujności w tej kwestii, szczególnie, jeśli trafi Wam się bardzo hojny gość.

O to, kiedy młoda para musi zapłacić podatek od darowizny, zapytaliśmy naszego eksperta, mentora podatkowego – Anetę Wilk z Taxover Experts.

To, czy młodej pary dotyczyć będzie obowiązek uiszczenia podatku od darowizny, zależy od  jej wysokości, a także od pokrewieństwa z darczyńcą. Rozróżniamy trzy grupy podatkowe – do pierwszej z nich należy najbliższa rodzina, czyli: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, pradziadkowie, prawnuki, rodzeństwo, ale i ojczym, macocha, pasierbowie. Limit darowizn zwolnionych od podatku  wynosi 9637,00 złotych otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat. W przypadku osób należących do pierwszej grupy spadkowej, otrzymanie darowizny powyżej limitu też może być zwolnione od podatku, o ile w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania złożymy we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracje informującą o jej otrzymaniu. Dla zwolnienia od podatku istotne jest również to, aby darowizna pieniężna  była przekazana albo na konto bankowe obdarowanego, albo przekazem pocztowym.

Życzenia podczas wesela

Druga grupa podatkowa to dalsza rodzina. Należą do niej zstępni rodzeństwa – np. dzieci siostry, wnuki brata, rodzeństwo rodziców np. ciotki, wujowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych np. mąż wnuczki. W przypadku tych osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 7276 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Jeśli ten limit zostanie przekroczony musimy zapłacić podatek od nadwyżki.

koperta i kwiaty dla Młodej Pary

Trzecia grupa podatkowa to pozostałe osoby (np. pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna). W przypadku tych osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 4902 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Po przekroczeniu limitu również zapłacimy podatek od nadwyżki.

Wzruszona Panna Młoda podczas ślubu

Źródło: Fotografia & Film -WhiteStory.pl

Wiele osób twierdzi, że tego podatku da się uniknąć. Fiskus nie będzie przecież przeglądał otrzymanych na weselu kopert. Faktycznie do prezentów żaden urzędnik zaglądał nie będzie, ale na pewno będzie ciekaw skąd nowożeńcy mieli pieniądze na wystawne przyjęcie czy kosztowne zakupy poślubne. Jeśli okaże się, że pochodziły z niezgłoszonej darowizny, trzeba będzie zapłacić karną stawkę podatkową, czyli 20%. Dotyczy to także sytuacji, w której rodzice jednej ze stron lub wspólnie finansują wesele swoim dzieciom, a w umowach na wynajem sali, usługi fotografa, występ zespołu muzycznego itd. figurują nazwiska państwa młodych. Dlatego, jeśli wesele jest prezentem od rodziców, warto, aby to oni podpisywali umowy – w ten sposób Urząd Skarbowy nie będzie miał podstaw, aby uznać, że to młoda para finansowała ślub i wesele. W każdym innym przypadku należy mieć na uwadze przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn*.

Jeżeli przynależność do grup spadkowych zwalnia któreś z małżonków z opłacenia podatku, to deklarację o tym należy złożyć do właściwego miejscu zamieszkania tej osoby Urzędu Skarbowego należy złożyć w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli natomiast zobowiązanie podatkowe występuje, to w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przelewu od darczyńcy należy złożyć deklarację, a następnie poczekać na decyzję urzędu skarbowego dotyczącego wysokości podatku.

Jaka jest wysokość podatku od darowizn?

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Jeżeli nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nie zostanie zgłoszone w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

*Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (dz. U. nr 216, poz.1276),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (dz. U. nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (dz. U. nr 165, poz. 1371,  z późn. zm.)

Formalności, które trzeba załatwić przed Waszym ślubem